Hacked by Türk Börü Siber Tim! Tbst"/>Zalime merhamet ettigimiz gün, Gök girsin Kizil ciksin!


Bakara Suresi, 114. Ayet: Allah'ın mescidlerinde O'nun isminin anılmasını engelleyen ve bunların yıkılmasına çaba harcayandan daha zalim kim olabilir? Onların (durumu) içlerine korkarak girmekten başkası değildir. Onlar için dünyada bir aşağılanma, ahirette büyük bir azap vardır.
Türk Börü Siber Tim: Zalime merhamet, Mazluma ihanettir.

FEARLESLEON - SARUHAN - ERTUGRUL ASLAN - SERDENGECTI - TULPAR - SAHIN BEY - SLAYER BÖRÜ
We Are Turkish Hacker ..!

./TürkBörüSiberTim
Turkborusibertim.org
www.turkborusibertim.org